با توجه به اختلال اینترنت یا در صورتی که قطعه مورد نظر در لیست قطعات نبود شما میتوانید قطعات معیوب خود رابدون نگرانی به مگا ماینر ارسال کنید کارشناسان به صورت حضوری فرایند پذیرش را از جانب شما انجام میدهند.
آدرس: تهران – تهرانپارس -اتوبان باقری – خیابان 196غربی – خیابان آهنی آمینه – بین 218 و 216 غربی – پ 155

تلفن: 02191006652

روند تعمیرات ماینر و قطعات شما در مگاماینر