با توجه به اختلال اینترنت یا در صورتی که قطعه مورد نظر در لیست قطعات نبود شما میتوانید قطعات معیوب خود رابدون نگرانی به مگا ماینر ارسال کنید کارشناسان به صورت حضوری فرایند پذیرش را از جانب شما انجام میدهند.
آدرس: تهران – تهرانپارس – اردیبهشت شمالی – بر وفادار ( زین الدین ) پ ۱۴۲۴ ساختمان مگاماینر
کد پستی: 1686873464
تلفن: 02191006652

روند تعمیرات ماینر و قطعات شما در مگاماینر