اور کلاک ماینر؛ مزایا و معایب آن

اورکلاک ماینر؛ مزایا و معایب آن

اورکلاک کلمه ای که حتما زیاد شنیده اید اما هنوز با جنبه ی فنی و مفهوم آن آشنا نیستید. آیا می‌دانید “اورکلاک ماینر” چیست؟ تا به حال ماینر خود را اورکلاک کرده اید؟ با مطالعه مطلب زیر بصورت دقیق، اورکلاک کردن ماینر را خواهید آموخت. ... ادامه مطلب